Przypowieść o Synu Marnotrawnym

Audycja na temat ewangelicznej perykopy "o synu marnotrawnym".

Inne