Jarosław Charkiewicz

Ikonografia świąt z liczby dwunastu

Numer wydania:

2

Wydawnictwo:

Warszawska Metropolia Prawosławna

Miejsce i rok wydania:

Warszawa 2007

Numer ISBN:

978-83-60311-09-7

Liczba stron:

96

„Spod piór prawosławnych teologów i ikonopisców wychodzi coraz więcej studiów i traktatów opisujących świat ikony. Mimo to ikona wciąż w znacznym stopniu pozostaje tajemnicą. Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę tylko w znikomym stopniu znamy i rozumiemy to, co towarzyszy nam od chwili narodzin, poprzez całe życie, aż do chwili śmierci” – takimi słowami rozpoczyna się najnowsza książka wydana przez Warszawską Metropolię Prawosławną. Jest to kolejna publikacja poświęcona prawosławnej ikonie. Jej pierwsze wydanie ukazało się trzy lata temu, lecz nie jest już dostępne. Wydawca podjął decyzję o drugim wydaniu, poprawionym i w całości przeilustrowanym. Niezbyt liczne czarno-białe reprodukcje ikon z pierwszego wydania zastąpiło ponad sto kolorowych. Część z nich to fotografie fresków z cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku, we współpracy z którą powstało drugie wydanie książki.

Praca została poświęcona ikonografii największych świąt Cerkwi prawosławnej, zwanych „dwunadiesiatymi prazdnikami” oraz wieńczącym je świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Każde z nich posiada swoje odbicie w prawosławnej ikonografii.

Autor opracowania stara się pomóc czytelnikowi „odczytać” ikonę i zrozumieć jej treść. Skupia się przy tym na omówieniu ikonografii poszczególnych ikon, zawartych w nich symboli, szat, gestów, barw i atrybutów. Wszystko bowiem w ikonie ma swoją przyczynę, nic nie pozostaje dziełem przypadku.

Książka została napisana językiem przystępnym, także dla młodego czytelnika, do którego przede wszystkim jest skierowana. Specjalistyczne słowa zostały wyjaśnione w słowniczku, znajdującym się w zakończeniu. Tam również znajduje się wykaz podstawowej literatury przedmiotu, który może okazać się bardzo pomocny dla wszystkich zainteresowanych dalszym zgłębianiem tematu. Podobnie jak pierwsze jej wydanie, powinna znaleźć zastosowanie na lekcjach religii prawosławnej.