09

2023

30

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

W dziale "Z życia Cerkwi" prezentujemy Państwu aktualne wydarzenia 
związane 
z Cerkwią prawosławną.

strona 7 / 8

Nieoczekiwana zapowiedź abdykacji papieża Benedykta XVI spotkała się z reakcją zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych.
Katedra Teologii Prawosławnej UwB zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „1150 lat misji św. Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji św. Braci”. Konferencja odbędzie się 29 maja 2013 r. w Białymstoku. Termin zgłoszenia udziału: 11 lutego 2013 r.
Chrystus się rodzi, sławcie!
Chrystus z niebios, spotykajcie!
Chrystus na ziemi, wznieście się na niebiosa!
Śpiewaj Panu cała ziemio,
z weselem zaśpiewajcie ludzie,
albowiem się wysławił.

W ostatnim dniu 2012 r. na cmentarzu prawosławnym w Warszawie pochowano ekshumowane szczątki abp. gen. Sawy (Sowietowa) i bp. płk. Mateusza (Siemaszki).
Prezbiter Łukasz Godun oraz diakon Remigiusz Sosnowy są nowymi duchownymi naszej Cerkwi. Wczorajsze chirotonie w katedrze metropolitarnej w Warszawie sprawował bp Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

strona 7 / 8