11

2021

27

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

Metropolita Kallistos (Ware) ponownie w Polsce

Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody księcia Ostrogskiego, metr. Kallistos (Ware) przyjedzie do Polski. W dniach 10–12 maja odwiedzi Warszawę i Białystok, gdzie wystąpi z wykładami.
Harmonogram wykładów metropolity


Warszawa

10 maja 2013 r., godz. 18.00  Centrum Kultury Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego przy soborze metropolitalnym św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Mottem rozważań metropolity Kallistosa o Boskiej Liturgii będą słowa wypowiadane przez diakona lub kapłana tuż przed rozpoczęciem najważniejszego prawosławnego nabożeństwa: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie” – wewnętrzne znaczenie Boskiej Liturgii.


Białystok

11 maja 2013 r., godz. 15.00  aula Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1.

Wykład na temat: „Nasza postawa wobec współczesnego świata  ucieczka czy przemienienie?”.
Spotkanie organizuje Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego w Białymstoku i zaprasza wszystkich zainteresowanych.


12 maja 2013 r., godz. 18.00  aula Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1.

Kolejny wykład na temat: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie – wewnętrzne znaczenie Boskiej Liturgii. Ten wykład został wpisany w cykl spotkań Wszechnicy Kultury Prawosławnej współorganizowanej przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego oraz Katedrę Teologii Prawosławnej UwB.