11

2021

27

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

Chrystus Zmartwychwstał!

Христос Воскресе! Χριστός Ανέστη! Christ is Risen! Christ est ressuscité! Хрыстос уваскрос! Христос воскрес! مسیح برخاسته است!  Cristo ressuscitou! Kristus er oppstanden! Христос васкрсе! Kristus je vzkříšen!
Dziękując Bogu za łaskę przeżycia Wielkiego Postu, 
składamy naszym Czytelnikom serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa:
doświadczenie Wielkiego Piątku, pokój Wielkiej Soboty, a nade wszystko radość Zmartwychwstania Chrystusa niech towarzyszą nam w życiu  wędrówce ku Niebiańskiemu Jeruzalem.
Niech paschalna moc wzmacnia nas w naszych wyborach, utwierdza postanowienia 
i da siłę przezwyciężać nasze słabości.Zaiste Zmartwychwstał! Воистину Воскресе!
Ἀληθῶς Ανέστη! Indeed, He is Risen!
Il est vraiment ressuscité! Сапраўды ўваскрос!
Воістину воскрес! ! به راستی برخاسته است!
Em verdade ressuscitou! Han er sannelig oppstanden!
Ваистину васкрсе! Vskutku je vzкříšen!