01

2023

31

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy w Ławrze Supraskiej

Wczoraj zakończyły się uroczystości ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy w supraskim monasterze. Boską Liturgię celebrowali: abp Jakub, bp Grzegorz oraz bp Jerzy.
W tym roku święto Zwiastowania przypadło w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę adoracji Krzyża Pańskiego. Cerkiewna reguła – Tipikon – w bardzo mądry i piękny sposób łączy nabożeństwa niedzieli, święta i św. Krzyża. Tę szczególną atmosferę można było poczuć szczególnie na całonocnym czuwaniu, podczas którego poszczególne teksty nabożeństw w wyjątkowy sposób przeplatały się ze sobą.W supraskim monasterze nabożeństwu w wigilię święta przewodniczył bp siemiatycki Jerzy. Władyka wygłosił także niedzielną homilię, w której – nawiązując do Ojców Cerkwi: św. Grzegorza Palamasa, św. Bazylego Wielkiego oraz św. Grzegorza z Nyssy – wytłumaczył, w jaki sposób Bogurodzica poczęła Chrystusa z Ducha Świętego oraz jak przebiegała Jej ciąża i poród. Biskup podkreślił, że w przeciwieństwie do innych kobiet, Maria nie odczuwała negatywnych skutków ciąży: zwiększonej wagi, złego samopoczucia, a także bólów porodowych. Wynikało to z tego, że poczęcie Chrystusa przebiegało bez namiętności (strasti), która towarzyszy naszemu poczęciu. Wspominając słowa św. Bazylego Wielkiego, władyka odpowiedział także na pytanie, jak kształtował się Chrystus w łonie Bogurodzicy. Według tego Ojca Cerkwi, Chrystus od początku miał kształt człowieka i rozwijał się przez równe dziewięć miesięcy. Jest to odpowiedź na argumenty zwolenników aborcji we wczesnych stadiach ciąży.

Nabożeństwo zakończyła procesja do krypty pod główną cerkwią Ławry i krótka modlitwa na grobie śp. abp. Mirona, w związku z trzecią rocznicą jego śmierci.W końcowej mowie ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, abp Jakub podziękował władyce Jerzemu, przybyłemu duchowieństwu oraz pielgrzymom.


Więcej zdjęć można znaleźć w serwisach cerkiew.plorthodox.bialystok.pl.