02

2024

28

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Postrzyżyny w małą schimę w supraskim monasterze

W piątek szóstego tygodnia Wielkiego Postu (26 kwietnia) w supraskiej Ławrze odbyły się postrzyżyny mnisze (mała schima). Śluby złożyli o. hierodiakon Jerzy (Gawryluk) i brat Jan Jedlinsky.
Obrzędu postrzyżyn dokonał supraski władyka Grzegorz. Nowi mnisi otrzymali imiona: o. Jerzy – Gerazym, w cześć św. mnicha Gerazyma jordańskiego, a brat Jan – Izaak, w cześć św. mnicha Izaaka Syryjskiego. Ojcem duchowym braci został o. Hiob.

Biskup Grzegorz, w słowie skierowanym do mnichów zwrócił uwagę na symbolikę szat mniszych: "Otrzymaliście dziś sandały, żeby wasze nogi zawsze szły drogą zbawienia. Chrystus powiedział o sobie, że jest Drogą. I nie mamy alternatywy. Mamy tylko jedną drogę, drogę Chrystusową." Władyka powiedział także jak ważne jest posłuszeństwo swojemu ojcu duchowemu i życzył nowym mnichom, żeby ich droga pozostawała związana i wypełniona mądrością ojców Cerkwi.