12

2019

11

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Konferencja poświęcona 1150-leciu misji św. św. Cyryla i Metodego

Katedra Teologii Prawosławnej UwB zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „1150 lat misji św. Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji św. Braci”. Konferencja odbędzie się 29 maja 2013 r. w Białymstoku. Termin zgłoszenia udziału: 11 lutego 2013 r.
Tematy wystąpień konferencyjnych organizatorzy planują zgrupować w następujące sekcje: teologiczne, historyczne, filologiczne.

Językami konferencji będą: polski, rosyjski, angielski.

Opłata rejestracyjna: 40 zł. Cena obejmuje posiłki w trakcie konferencji oraz środki na publikację artykułów w czasopiśmie „Elpis”.

Obowiązujące terminy:
  • zgłoszenie udziału w konferencji – do 11 lutego na adres: j.iwaniuk@uwb.edu.pl;
  • streszczenie wystąpienia – do 1 marca.

Teksty wystąpień powinny uwzględniać wymagania redakcyjne (dostępne pod adresem:

Więcej informacji na stronie prawoslawie.uwb.edu.pl.