02

2023

9

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

W dziale "Z życia Cerkwi" prezentujemy Państwu aktualne wydarzenia 
związane 
z Cerkwią prawosławną.

strona 2 / 3

Przedstawiciel (protoepistat) Świętej Góry w swoim wystąpieniu na zakończenie kadencji podsumował ostatnie wydarzenia na Atosie oraz odniósł się do kwestii nurtujących naród grecki.
Metropolita Krzysztof 12 kwietnia, na posiedzeniu Świętego Soboru Biskupów Cerkwi w Czechach i Słowacji dobrowolnie zrezygnował z tronu metropolitarnego. Według oświadczenia, które podano do publicznej wiadomości, władyka zdecydował się na ten krok ze względu na zachowanie pokoju i jedności Cerkwi. 
Fragment wywiadu z metropolitą boryspolskim Antonim, kierującym sprawami Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego).
Zwierzchnicy lokalnych Cerkwi prawosławnych – patriarchowie: konstantynopolitański Bartłomiej, moskiewski i całej Rusi Cyryl oraz serbski Ireneusz  – wystosowali listy gratulacyjne do wybranego 13 marca br. papieża Franciszka. 
Nieoczekiwana zapowiedź abdykacji papieża Benedykta XVI spotkała się z reakcją zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych.

strona 2 / 3