01

2023

31

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Odezwa metropolity Łazarza (Krym)

W związku z napiętą sytuacją polityczną na Krymie z apelem do wiernych zwrócił się zwierzchnik diecezji symferopolskiej i krymskiej UPC – metropolita Łazarz.
Szanowni mieszkańcy Krymu!

Dzisiaj ludzkie serca napełniają się trwogą, gdy widzimy to, co się dzieje w naszym wspólnym domu. Zdecydowanie proszę was o przestrzeganie pokoju, zgody i jedności. Po raz kolejny duchowieństwo wzywa wszystkich ludzi do modlitwy w imię zachowania pokoju. 

Niestety, dzisiaj wiele słów straciło swoją wartość. Ale zwracam się do każdego z was: uszanujcie ważne dla każdego człowieka wartości duchowe, strzeżcie i dbajcie o to, co najważniejsze –  życie ludzkie. Raz jeszcze pragnę przypomnieć wam słowa z Ewangelii, które skierował do nas Bóg: „To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15, 17) i „proszę….abyście byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie” (J 17, 21). 

Drodzy mieszkańcy Krymu, wzywam wszystkich, aby troskliwie chronić jedność i zgodę. Będziemy wspólnie modlić się o dar pokoju dla naszej błogosławionej przez Pana Ziemi Krymskiej. 

Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami.

+ Metropolita symferopolski i krymski Łazarz 


Z języka rosyjskiego tłumaczył:
Stefan Dmitruk
korekta:
ks. Mariusz Synak