ks. Mariusz Synak, Piotr Makal

Jak pisać o Cerkwi?

Otwieramy blok problemowy poświęcony prawosławnym środkom masowego przekazu, a dokładniej rzecz biorąc  świeckim mediom internetowym, działającym w środowisku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nie posiadamy, w przeciwieństwie do naszych wschodnich sąsiadów z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, wydziałów prawosławnego dziennikarstwa. Długo musieliśmy liczyć tylko na siebie. Ale czy na pewno tak musi być? Wydarzenia kilkunastu ostatnich miesięcy uświadomiły nam, jak wiele jeszcze przed nami: problemy, które poruszaliśmy, i ich interaktywny odbiór społeczny (wyrażający się w formie komentarzy lub dyskusji na forum internetowym serwisu Cerkiew.pl, chwilowo zamkniętym) pokazały, że oprócz chęci i zapału do pisania o Cerkwi i świecie oraz do poszukiwania informacji w portalach innych Kościołów czy środowisk prawosławnych potrzebne jest coś jeszcze.

O pomoc w poszukiwaniu tego "czegoś jeszcze" zwróciliśmy się do kilkunastu osób, odgrywających w życiu Cerkwi szczególną rolę: autorytetów duchowych, pracowników naukowych (posiadających gruntowną wiedzę nie tylko o Cerkwi, ale i o młodzieży, która w jakiejś części ten Kościół tworzy i pisze o nim), aktywnych liderów bractw cerkiewnych, "ludzi mediów" (tych, którzy współtworzą lub współtworzyli prawosławne media lub których zadaniem jest reprezentowanie naszej Cerkwi w kontaktach z mediami świeckimi) oraz reprezentantów prawosławnych środowisk w różnego szczebla organach władzy.

Jak pisać o Cerkwi? Czy należy pisać o rzeczach trudnych, czy lepiej tego nie robić? Jeśli mimo wszystko poruszać tematy bolesne – jak się do tego zabierać? Czy istnieją problemy, których w ogóle nie powinno się poruszać? Czy istnieje różnica między dziennikarzem prawosławnym a świeckim? Jeśli tak  na czym miałaby polegać? I w końcu – czy konieczna jest w świecie prawosławnych mass mediów duchowna cenzura?

Na postawione przez nas pytania odpowiedzieli: