Sortowanie:

strona 52 / 52

Strona:

1035

Liczba wpisów w kategorii:

pror. Izajasz
Iz 1,19 – 2,3

pror. Mojżesz
Rdz 1, 14–23

pror. Izajasz
Iz 2, 3–11

pror. Mojżesz
Rdz 1,24 – 2,3

Salomon
Prz 2, 1–22

pror. Izajasz
Iz 1, 1–20

pror. Mojżesz
Rdz 1, 1–13

Salomon
Prz 1, 1–20

pror. Joel
Jl 2, 12–26

pror. Joel
Jl 3, 12–21

pror. Zachariasz
Za 8, 7–17

pror. Zachariasz
Za 8, 19–23

strona 52 / 52