Piotr Makal

św. Timolaos, męczennik

TIMOLAOS, męczennik (Muczenik Timołaj), 15/28 marca, patrz św. Agapiusz, męczennik

Imię Timolaos składa się z dwóch greckich słów: thymos  "czcić" oraz laos  "lud, naród", i oznacza "czczony przez lud".