Piotr Makal

ap. Herodion

HERODION, apostoł (Apostoł Irodion), 10/23 listopada, 8/21 kwietnia, 4/17 stycznia (Sobór 70. apostołów). 

Apostoł Herodion (Rodion) należał do grona siedemdziesięciu apostołów wysłanych przez Chrystusa w celu głoszenia Ewangelii (Łk 10, 1n). Był krewnym apostoła Pawła1 (Rz 16, 11) i uczestniczył w wielu jego podróżach. Został biskupem miasta Patras (pn. Peloponez, Grecja). Apostoł Rodion odważnie głosił Słowo Boże i nawrócił na chrześcijaństwo wielu Greków i Żydów. Brał też udział w podróżach misyjnych apostoła Piotra. Wraz z nim udał się do Rzymu, gdzie w dniu śmierci św. Piotra został ścięty mieczem. Razem z nim męczeńską śmierć poniósł ap. Olimpiusz (Olimpas).


Imię Herodion wywodzi się z greki i oznacza "róża" bądź "kupujący róże".


_____________________

1 Według niektórych rękopisów należy odróżniać ap. Herodiona (dzień pamięci 10/23 listopada), który był krewnym ap. Pawła od ap. Herodiona, ucznia ap. Piotra (za: Иеромонах Макарий (Симонопетрский), Жития святых Православной Церкви. Синаксарь в шести томах, t. IV, Сретенский монастырь, Moskwa 2011). Ta wersja żywotu bazuje na wersji dostępnej na stronie: http://days.pravoslavie.ru/