Piotr Makal

Sobór Męczenników Chełmskich i Podlaskich

SOBÓR MĘCZENNIKÓW CHEŁMSKICH O PODLASKICH (Sobor Muczenikow Chołmskich i Podlaszskich), pierwsza niedziela czerwca (wg nowego stylu).

Święto ku czci męczenników chełmskich i podlaskich zostało ustanowione na Świętym Soborze Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 20 marca 2003 r. Zgodnie z uchwałą soborową, do grona męczenników zaliczono nieznanych z imienia, wiadomych tylko Bogu męczenników, a także osoby, których bogobojne życie i męczeńska śmierć zostały potwierdzone. Do nich zaliczono: protoprezbitra Bazylego Martysza, o. prot. Pawła Szwajko i matuszkę Joannę, o. Mikołaja Holca, o. Lwa Korobczuka, o. Piotra Ohryzko, o. Sergiusza Zacharczuka i mnicha Ignacego Jabłeczyńskiego.

Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w Chełmie, 8 czerwca 2003 r.

W trakcie uroczystości jubileuszowych 5-lecia kanonizacji męczenników chełmskich i podlaskich biskup siemiatycki Jerzy (Pańkowski), 1 czerwca 2008 r. odczytał akt Soboru Biskupów PAKP ogłaszający włączenie św. Mikołaja Borowika do soboru męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej.Więcej na stronie lublin.cerkiew.pl.