ap. Mateusz

Ew. Mt 84 (21, 18–22)

Rozdział 21.
Perykopa 84.:
18. Rankiem zaś, *wracając do miasta, poczuł głód.
19. I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego i nic na nim nie znalazł, tylko liście. I mówi do niego: – Nie będzie już z ciebie owocu na wieki. I uschło od razu drzewo figowe.
20. Widząc to, uczniowie zdziwili się, mówiąc: – Jak to od razu uschło to drzewo figowe?
21. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł im: – Amen, mówię wam: gdybyście mieli wiarę i nie wątpili, uczynilibyście to nie tylko z tym drzewem figowym, ale i gdybyście tej górze rzekli: unieś się i rzuć się w morze, stałoby się tak.
22. I wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierząc, otrzymacie.
Koniec poniedziałku.

_______________________________

Poniedziałek dziesiątego tygodnia: W tych dniach, Jezus*


Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).