ap. Łukasz

Ew. Łk 78 (15, 1–10)

Rozdział 15.
Perykopa 78.:
1. Gdy zaś zbliżali się do Niego *wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać,
2. szemrali faryzeusze i znawcy Pisma, mówiąc: – Ten grzeszników przyjmuje i biesiaduje z nimi.
3. Opowiedział więc im taką przypowieść, mówiąc:
4. – Jaki człowiek spośród was, mając sto owiec i zgubiwszy jedną z nich, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie pójdzie za zaginioną, aż ją odnajdzie?
5. I odnalazłszy, kładzie ją sobie na ramiona, radując się.
6. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: – Radujcie się ze mną, bo odnalazłem owcę moją, tę zaginioną!
7. Powiadam wam: taka radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, większa niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie mają potrzeby nawrócenia.
8. Albo jaka kobieta, mająca dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, czy nie zapala lampki i nie zamiata domu, i nie szuka dokładnie, aż ją odnajdzie?
9. A odnalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: – Radujcie się ze mną, bo odnalazłam drachmę, którą zgubiłam!
10. Taka, mówię wam, powstaje radość w obliczu aniołów Bożych z jednego nawracającego się grzesznika.
Koniec środy.


_______________________________

Środa dwudziestego szóstego tygodnia: W tych dniach, gdy zbliżali się do Jezusa*Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).