Piotr Makal

Filip, apostoł

FILIP, apostoł (Apostoł Filipp), 14/27 listopada i 30 czerwca/13 lipca (Sobór dwunastu apostołów).

Święty Filip pochodził z miasta Betsaida w Galilei - rodzinnej miejscowości ap.ap. Piotra i Andrzeja. Był znawcą Pisma Świętego i prawidłowo je interpretując oczekiwał przyjścia Mesjasza. Z powodu wielkiej żarliwości nigdy w życiu nie ożenił się.
Ewangelia kilkukrotnie wymienia ap. Filipa, m.in. to on przyprowadził do Chrystusa Natanela (J 1,46) i w czasie Mistycznej (Ostatniej) Wieczerzy pytał Mesjasza o Bogu Ojcu (J 14,8).

Po Wniebowstąpieniu apostoł Filip, wraz z rodzoną siostrą Mariamną i apostołem Bartłomiejem, głosił Dobrą Nowinę w prowincji Asia (Azja), czyli w zachodniej części Małej Azji. W Hierapolis (Frygia) święci uzdrowili i nawrócili żonę prokonsula prowincji, co wywołało gniew urzędnika. Polecił on ukrzyżować apostołów głowami w dół, na głównym placu miasta. Jednak po chwili niespodziewanie rozstąpiła się ziemia i pochłonęła wielu pogan. Ci, którzy ocaleli zdjęli z krzyża ap. Bartłomieja i Mariamnę, którzy jeszcze żyli, i poprosili o chrzest. Święci godnie pochowali ap. Filipa i ustanowili biskupem miasta Stachysa. Później kontynuowali głoszenie Ewangelii: ap. Bartłomiej w Indii, a św. Mariamna w Likaonii.

Apostoła Filipa należy odróżniać od św. diakona Filipa, którego wspominają Dzieje Apostolskie.1

Imię Filip pochodzi od greckich słów philos - "miły, miłośnik" i hippos - "koń", oznacza więc "miłośnika, znawcę koni".
_____________________

1Zob. Иеромонах Макарий (Симонопетрский), Жития святых Православной Церкви. Синаксарь в шести томах, tom II, Сретенский монастырь, Moskwa 2011; http://days.pravoslavie.ru/Life/life2535.htm (dostęp: 3.11.2012).