ap. Mateusz

Ew. Mt 40 (11, 2–15)

Rozdział 11.
Perykopa 40:
2. Jan zaś *usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał do Niego swoich uczniów,
3. by zapytać: – Ty jesteś Przychodzącym czy też innego oczekujemy?
4. I odpowiadając, Jezus rzekł im: – Idźcie, obwieście Janowi to, co słyszycie i widzicie:
5. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą i zmarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Dobra Nowina.
6. I błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.
7. Gdy zaś oni odeszli, począł Jezus mówić tłumom o Janie: – Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę przez wiatr kołysaną?
8. Lecz co wyszliście zobaczyć? Człowieka w delikatne szaty odzianego? Oto ci, którzy delikatne szaty noszą, w pałacach królewskich są.
9. Lecz co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak – mówię wam – i więcej niż proroka.
10. On jest, o którym napisano:
Oto posyłam anioła mojego przed obliczem twoim,
który utoruje drogę twoją przed tobą.
11. Amen, mówię wam: – Nie powstał z tych, którzy się z kobiet rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Jednak najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od niego.
12. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios zdobywa się w trudzie i ci, którzy się trudzą, zdobywają je.
13. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo aż do Jana prorokowali.
14. I jeśli chcecie to przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść.
15. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Koniec poniedziałku, i [Ewangelii] Jana.
_______________________________

Poniedziałek czwartego tygodnia: W tych dniach, Jan*
To także na odnalezienie głowy Poprzednika, na liturgii.

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).