ap. Paweł

Ap. 125 (1 Kor 1,18 – 2,2)

Rozdział 1.
Perykopa 125.:
18. Nauka *o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie.
19. Napisano bowiem: "Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych zniweczę".
20. Gdzie zatem jest mędrzec? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czy Bóg nie zamienił mądrości świata w głupotę?
21. Skoro bowiem świat za pomocą swojej mądrości nie poznał Boga w całej Jego mądrości, wówczas spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą przez głoszenie nauki uważanej przez świat za głupotę.
22. I tak, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości,
23. my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Wywołuje to zgorszenie u Żydów, poganom wydaje się głupotą.
24. Natomiast tym, którzy są powołani zarówno spośród Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą.
25. Ponieważ to, co w postępowaniu Boga wygląda na głupotę, jest mądrzejsze od ludzi, a to, co na słabość, silniejsze od ludzi.
26. Bracia! Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Niewielu wśród was mądrych w pojęciu ludzkim, niewielu wpływowych i szlachetnie urodzonych.
27. Bóg wybrał bowiem to, co głupie według świata, aby zawstydzić mądrych, i co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne.
28. Bóg wybrał również to, co świat ma za nic i uważa za nieszlachetnie urodzone oraz godne pogardy, aby unicestwić to, co czymś jest,
29. w tym celu, aby nikt z ludzi nie chlubił się przed Bogiem.
30. Dzięki Niemu jesteście w łączności z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
31. aby zgodnie z tym, co zostało napisane: "w Panu chlubił się ten, kto się chlubi".
Rozdział 2.
1. Bracia! I ja, kiedy przybyłem do was, aby wam oznajmić świadectwo o Bogu, nie zamierzałem zabłysnąć słowem lub mądrością.
2. Postanowiłem bowiem, że nie będę wśród was znał niczego poza Jezusem Chrystusem i to ukrzyżowanym.
Koniec wielkiego piątku.
3. I tak przybyłem do was ze słabością i z bojaźnią oraz z wielkim drżeniem.
4. Moja mowa i nauczanie nie opierały się na przekonywających słowach mądrości, lecz na okazaniu ducha i mocy,
5. aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej.


_______________________________

W Wielki Piątek: Bracia, nauka*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal