Sortowanie:

strona 37 / 38

Strona:

752

Liczba wpisów w kategorii:

pror. Izajasz
Iz 4,2 – 5,7

pror. Mojżesz
Rdz 3,21 – 4,7

pror. Izajasz
Iz 5, 7–16

pror. Mojżesz
Rdz 2,20 – 3,20

pror. Izajasz
Iz 3, 1–14

pror. Izajasz
Iz 2, 11–21

pror. Mojżesz
Rdz 2, 4–19

Salomon
Prz 3, 1–18

pror. Izajasz
Iz 1,19 – 2,3

pror. Mojżesz
Rdz 1, 14–23

pror. Izajasz
Iz 2, 3–11

strona 37 / 38