Sortowanie:

strona 38 / 38

Strona:

752

Liczba wpisów w kategorii:

pror. Mojżesz
Rdz 1,24 – 2,3

Salomon
Prz 2, 1–22

pror. Izajasz
Iz 1, 1–20

pror. Mojżesz
Rdz 1, 1–13

Salomon
Prz 1, 1–20

pror. Joel
Jl 2, 12–26

pror. Joel
Jl 3, 12–21

pror. Zachariasz
Za 8, 7–17

pror. Zachariasz
Za 8, 19–23

strona 38 / 38