ap. Paweł

Ap. 225 (Ef 4, 14–19)

Rozdział 4.
Perykopa 225.:
14. Już *nie będziemy dziećmi, które się zdają na igraszkę fal i poddają prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce.
15. Ale żyjąc według zasad miłości, będziemy dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest Głową.
16. W Nim całe Ciało zespala się i wiąże dzięki spełnianiu przez poszczególne członki wyznaczonych funkcji. Tak dokonuje się wzrost Ciała, które buduje się samo w sobie przez miłość.
17. A więc mówię (wam) i zaklinam w Panu, abyście już dłużej nie postępowali jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu,
18. a przebywając w mrokach poznania, nie mają dostępu do życia Bożego z powodu trwającej w nich niewiedzy i zatwardziałości serca.
19. Zatracali oni wyczucie tego, co szlachetne, tarzają się w rozpuście, oddając się bez opamiętania wszelkiego rodzaju nieczystości.
Koniec czwartku._______________________________

W czwartek siedemnastego tygodnia: Bracia,*
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal