ap. Paweł

Ap. 226 (Ef 4, 17–25)

Rozdział 4.
Perykopa 225.:
17. A więc *mówię (wam) i zaklinam w Panu, abyście już dłużej nie postępowali jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu,
18. a przebywając w mrokach poznania, nie mają dostępu do życia Bożego z powodu trwającej w nich niewiedzy i zatwardziałości serca.
19. Zatracali oni wyczucie tego, co szlachetne, tarzają się w rozpuście, oddając się bez opamiętania wszelkiego rodzaju nieczystości.
20. Ale wy nie tak poznawaliście Chrystusa.
21. Słyszeliście o Nim i zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Nim, w Jezusie:
22. (że trzeba) zrzucić z siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku,
23. odnowić ducha i myśli,
24. przyoblec się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę bliźniemu swemu...
Koniec piątku._______________________________

W piątek siedemnastego tygodnia: Bracia,*
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal