ap. Łukasz

Ew. Łk 15 (4, 31–36)

Rozdział 4.
Perykopa 15.:
31. I przyszedł do Kafarnaum, miasta galilejskiego. I nauczał ich w szabaty.
32. *I byli porażeni nauką Jego, albowiem władcze było Jego Słowo.
33. W synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego, który wrzasnął:
34. – Ej, Ty, co ci do nas, Jezusie Nazarejczyku! Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, Święty Boży!
35. Zgromił go Jezus, mówiąc: – Zamilcz i wyjdź z niego! I cisnąwszy go na środek, demon wyszedł z niego, nie czyniąc mu żadnej krzywdy.
36. I zdumienie ogarnęło wszystkich; mówili jeden do drugiego: – Cóż to za mowa? Z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym i wychodzą.
Koniec soboty.



_______________________________

Sobota osiemnastego tygodnia: W tych dniach, przyszedł Jezus do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał tłumy w szabaty,*





Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).