ap. Łukasz

Ew. Łk 2 (1, 5–25)

Rozdział 1.
Perykopa 2.:
5. *W dniach króla Judei Heroda był pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza, i jego żona z córek Aarona, a imię jej Elżbieta.
6. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, bez zarzutu postępując zgodnie ze wszystkimi przykazaniami i ustawami Pana.
7. A byli bezdzietni, jako że Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli w podeszłym wieku.
8. Stało się zaś podczas pełnienia przez niego służby kapłańskiej przed Bogiem, gdy przypadła kolej na jego zmianę,
9. że wedle kapłańskiego zwyczaju został wylosowany, by wszedłszy do świątyni Pana złożyć ofiarę z kadzidła.
10. A na zewnątrz cała rzesza ludu modliła się w porze kadzenia.
11. I zjawił mu się anioł Pana stojący z prawej strony ołtarza kadzenia.
12. Ujrzawszy go, zadrżał Zachariasz i strach go ogarnął.
13. Anioł zaś powiedział do niego:
Nie bój się, Zachariaszu,
ponieważ wysłuchane zostało błaganie twoje
i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna,
i dasz mu na imię Jan.
14. I będziesz miał radość, i śpiewać będziesz,
i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
15. Wielki bowiem będzie w oczach Pana,
wina i sycery pić nie będzie
i Duchem Świętym napełniony będzie
już w łonie matki swojej.
16. Wielu synów Izraela zwróci
ku Panu, Bogu ich.
17. Sam zaś pójdzie przed Nim
w duchu i mocy Eliasza,
aby zwrócić serca ojców ku dzieciom
i nieposłusznych ku postawie sprawiedliwych,
by przygotować Panu lud Mu oddany.
18. A Zachariasz powiedział do anioła: – Jak to poznam? Przecież ja jestem stary a żona moja w podeszłym wieku.
19. I odpowiadając anioł powiedział mu: – Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, a zostałem wysłany, by mówić z tobą i zwiastować ci Dobrą Nowinę o tym.
20. A oto zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim Słowom, które się spełnią w swoim czasie.
21. A lud czekał na Zachariasza; dziwili się, że tak długo pozostaje w świątyni.
22. Wyszedłszy zaś, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im znaki i pozostał niemy.
23. Stało się, gdy minęły dni jego świętej służby, że wrócił do swego domu.
Perykopa 3.:
24. Po tych zaś dniach poczęła żona jego Elżbieta i pozostawała w ukryciu pięć miesięcy, mówiąc:
25. – Tak mi Pan uczynił w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, zdejmując ze mnie hańbę u ludzi.
Koniec [Ewangelii] poczęcia Jana._______________________________

23. września, na poczęcie Jana Chrzciciela: W tym czasie,*

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).