ap. Paweł

Ap. 143 – od poł. (1 Kor 10, 1–4)

Rozdział 10.
Perykopa:
1. Bracia! *Pragnę, abyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy znajdowali się w obecności Obłoku i wszyscy przeszli przez morze.
2. Wszyscy zjednoczyli się z Mojżeszem, przechodząc chrzest Obłoku i morza.
3. Wszyscy również spożywali ten sam pokarm
4. i pili ten sam napój o duchowym znaczeniu. Pili zaś napój wytryskujący ze skały o duchowym znaczeniu, która szła za nimi, a skała ta była symbolem Chrystusa.
Koniec poświęceniu wody._______________________________

Podczas poświęcenia wody: Bracia!*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal