ap. Paweł

Ap. 187 (2 Kor 8,16 – 9,5)

Rozdział 8.
Perykopa 187.:
16. *Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił w serce Tytusa tę samą troskliwość o was.
17. Przyjął on moją zachętę, a będąc szczególnie gorliwym, dobrowolnie wyruszył do was.
18. Wraz z nim posłaliśmy brata, któremu głoszenie dobrej nowiny przyniosło chwałę we wszystkich Cerkwiach.
19. Ponadto Cerkwie wyznaczyły go na towarzysza naszej podróży w tym dziele łaski, któremu poświęcamy się ochoczo, ku chwale Pana.
20. Staramy się nie stwarzać okazji, aby na nas narzekano z powodu hojnego daru, którego zebraniem zajęliśmy się.
21. Troszczymy się bowiem nie tylko o to, co jest dobre wobec Pana, lecz także o to, co jest dobre wobec ludzi.
22. Wraz z nimi posyłaliśmy naszego brata, którego gorliwość wypróbowaliśmy przy wielu okazjach, a który obecnie wykazuje jeszcze większą gorliwość, wypływającą z zaufania do was.
23. Jeżeli chodzi o Tytusa, to jest on moim towarzyszem i współpracuje ze mną dla waszego dobra. Jeżeli zaś chodzi o naszych braci, to są oni wysłannikami Cerkwi i chwałą Chrystusa.
24. Dajcie więc dowód waszej miłości i udowodnijcie im, że słusznie chlubimy się wami wobec wszystkich Cerkwi.
Rozdział 9.
1. Uważam za zbyteczne pisać wam o posłudze na rzecz świętych.
2. Znam bowiem waszą ochotę i z tego powodu chlubię się wami przed Macedończykami mówiąc, że Achaja jest przygotowana od zeszłego roku. Wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
3. Posłałem zaś braci, abyśmy w tej sprawie bezpodstawnie nie chlubili się wami, abyście byli przygotowani, tak jak powiedziałem.
4. Gdyby przypadkiem przybyli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanych, zawstydzilibyśmy się – już nie mówiąc o was – z powodu tej ufności.
5. Uważałem przeto za konieczne poprosić braci, aby wcześniej przybyli do was i przygotowali uprzednio obiecany hojny dar. Gotowy już dar będzie oznaką hojności, a nie sknerstwa.
Koniec wtorku._______________________________

Wtorek trzynastego tygodnia: Bracia,*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal