ap. Paweł

Ap. 284 (1 Tm 3,14 – 4,5)

Rozdział 3.
Perykopa 284.:
14. Piszę *ci to, chociaż wkrótce spodziewam się przybyć do ciebie,
15. żebyś – gdybym się opóźniał – wiedział, jak trzeba postępować w domu Bożym, który jest Cerkwią Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
16. Bo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch Go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale.
Rozdział 4.
1. Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim,
2. przez obłudę kłamców, którzy swoje własne sumienie naznaczyli piętnem występku.
3. Zabraniają zawierania małżeństw, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę.
Perykopa 285:
4. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i nie trzeba niczego odrzucać, co spożywa się z dziękczynieniem.
5. Poświęcone jest przecież przez słowo Boże i modlitwę.
Koniec soboty._______________________________

Sobota przed świętem Objawienia Pańskiego: Dziecię Tymoteuszu, piszę*Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal