ks. Mariusz Synak

Wielki Kanon Pokajanny - kolejne tłumaczenie

Polecamy uwadze Czytelników kolejne tłumaczenie Wielkiego Kanonu Pokajannego autorstwa św. Andrzeja, arcybiskupa Krety. 
Na efekt końcowy złożyły się wysiłki kilku tłumaczy (w kolejności chronologicznej):
o. protodiakona Jarosława Makala (Supraśl)
o. Piotra Makala (Białystok)
o. Włodzimierza Misijuka (Białystok)  
o. Mariusza Synaka (Słupsk) 

Za uwagi do wersji finalnej tłumaczenia zespół składa podziękowania ks. Remigiuszowi Sosnowy.

Praca nad tekstem trwała (z małymi przerwami) ponad dziesięć lat (2011-2021), a między innymi o jej przebiegu można dowiedzieć się z materiału audio  Służyć Bogu i ludziom

By ułatwić Czytelnikom korzystanie z tekstu, grupa autorów  zdecydowała się przygotować  dwie wersje językowe - paralelne tłumaczenie cerkiewnosłowiańsko-polskie i wariant wyłącznie polskojęzyczny. Dodatkowym atutem pracy jest (zgodnie z zaleceniami Ustawu) włączenie do korpusu  podzielonego na dwie części Żywota św. Marii z Egiptu oraz  spis treści, zawarty na końcu każdej z wersji. 
Tekst polski nie jest oficjalnym tekstem liturgicznym, w swym zamiarze powstał jako przybliżenie treści wersji cs.

Wielki Kanon Pokajanny wersja cerkiewnosłowiańsko-polska 2021 rok
 

zdj. www.artnow.ru