pror. Zachariasz

Za 8, 7–17

Rozdział 8.

7. Tak mówi Pan Zastępów: 
«Oto Ja wybawię lud mój 
z krainy wschodu 
i z krainy zachodu słońca. 
8. Sprowadzę ich 
i mieszkać będą w Jeruzalem. 
I będą moim ludem, 
a Ja będę ich Bogiem, 
wiernym i sprawiedliwym». 
9. Tak mówi Pan Zastępów: «Niech nabiorą siły ręce, was, którzy w tych dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy zakładano fundamenty domu Pana Zastępów dla odbudowania świątyni.
10. Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga - podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie.
11. Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio – wyrocznia Pana Zastępów. 
12. Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju, 
winnice okryją się owocami, 
ziemia wyda plony, 
niebiosa dostarczą rosy. 
Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu. 
13. I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak, [gdy] was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!» 
14. Tak mówi Pan Zastępów: «Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu – rzekł Pan Zastępów – i nie żałowałem tego,
15. tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się! 
16. A takie przykazania powinniście zachować: 
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, 
w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! 
17. Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, 
nie przysięgajcie fałszywie, 
gdyż tego wszystkiego nienawidzę» – 
wyrocznia Pana.
_______________________________
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal