ap. Mateusz

Ew. Mt 43 (11, 27–30)

Rozdział 9.
Perykopa 43.:
27. *Wszystko mi zostało przekazane przez Ojca mego i nikt nie poznaje Syna jak tylko Ojciec ani Ojca nikt nie poznaje jak tylko Syn i komu Syn zechce odkryć.
28. Pójdźcie do mnie wszyscy trudzący się i dźwigający ciężary, a ja wam dam odpoczynek.
29. Weźcie jarzmo moje na siebie i nauczcie się ode mnie, albowiem jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.
30. Jarzmo bowiem moje jest łagodne i brzemię moje lekkie.
Koniec czwartku.
_______________________________

Czwartek czwartego tygodnia: Rzecze Pan swoim uczniom:*

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).