ap. Paweł

Ap. 112 (Rz 13,11 – 14,4)

Rozdział 13.
Perykopa 112.:
11. Poznajcie też obecną chwilę – już nadszedł czas, byśmy ze snu powstali. Teraz bowiem *bliższe jest nasze zbawienie niż było wówczas, gdy przyjęliśmy wiarę.
12. Noc przeminęła, nastał dzień. Odrzućmy więc dzieła należące do ciemności, a weźmy broń światłości.
13. Postępujmy szlachetnie jak w ciągu dnia, nie bierzmy udziału w hulankach i pijaństwie, w rozpuście i wyuzdaniu, w kłótni i zawiści.
14. Przyobleczcie się natomiast w Pana, Jezusa Chrystusa, a troski o ciało nie łączcie z pożądliwościami.
Rozdział 14.
1. A słabych w wierze przyjmujcie do siebie i nie spierajcie się o drobiazgi.
2. Bo jeden sądzi, że może wszystko spożywać, inny natomiast – słaby – jada tylko jarzyny.
3. Ten, który je, niech nie potępia tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie osądza jedzącego – Bóg bowiem każdemu daje dostęp do siebie.
4. Kim ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Jego pana sprawą jest, czy stoi on, czy upada. A pan nie pozwoli mu upaść, bo może go podtrzymać.
Koniec niedzieli, i narodzeniu Jana [Chrzciciela].
5. Jeden wyżej stawia jakiś dzień przed innym dniem, a według oceny innego są one równe – niech każdy we własnym przekonaniu znajduje uzasadnienie.
_______________________________

W niedzielę seropustną: Bracia, teraz*
To także na narodzenie Jana Chrzciciela.Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal