ap. Mateusz

Ew. Mt 17 (6, 14–21)

Rozdział 6.
Perykopa 17.:
14. Jeśli bowiem *odpuszczacie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański.
15. Jeśli zaś nie odpuszczacie ludziom to i Ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych.
16. Kiedy zaś pościcie, nie bądźcie ponurzy jak obłudnicy, przybierają bowiem mroczne miny, aby pokazać ludziom, że poszczą. Amen, mówię wam, odbierają już nagrodę swoją.
17. Ty zaś, gdy pościsz, namaść swoją głowę i twarz swoją umyj,
18. tak byś nie ludziom pokazywał, że pościsz, lecz Ojcu twemu, który jest w skrytości, i Ojciec twój widzący, co zakryte, nagrodzi cię.
19. Nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól o rdza zżera i gdzie złodzieje podkopują się i kradną.
20. Zbierajcie zaś skarby w niebie, gdzie mól ani rdza nie zżera i gdzie złodzieje nie włamują się ani nie kradną.
21. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.
Koniec niedzieli.
_______________________________

Niedziela seropustna: Rzecze Pan: jeśli*

Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).