pror. Mojżesz

Rdz 1, 1–13

Rozdział 1.
1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.1
2. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.2
3. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.3
4. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.4
5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.
6. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!
7. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,
8. Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.
9. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,
10. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,
11. rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak.
12. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
13. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci._______________________________

Bóg Ojciec tworzy niebo i ziemię: "Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi" (Credo).
Duch Boży to Święty Duch (św. Bazyli Wielki).
Bóg Ojciec przemówił do Jego Słowa i Jednorodzonego Syna, przez którego stworzył światłość (św. Atanazy Wielki).
Skoro Ojciec i Syn i Święty Duch stworzyli niebo i ziemię, stworzyli także wszystko wymienione w dalszych wersach.


Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Pallotinum.
Przypisy (tłumaczone z: Orthodox Study Bible, St. Athanasius Academy of Orthodox Theology, USA, 2008.).
tłum. i oprac. diak. Remigiusz Sosnowy