Salomon

Prz 1, 1–20

Rozdział 1.
1. Przysłowia Salomona1, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
2. by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne,
3. zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość;
4. prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy.
5. Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości:
6. jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.
7. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
8. Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki,
9. gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla szyi.
10. Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść,
11. choćby rzekli: Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych! Bez powodu czyhajmy na czystych!
12. Jak Szeol wchłoniemy ich żywych i zdrowych tak jak schodzących do grobu.
13. Znajdziemy wszelkie kosztowności i napełnimy domy swe łupem.
14. Przyłącz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!
15. Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy,
16. gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im: krew chcą wytoczyć.
17. Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
18. Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie,
19. bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie. _______________________________

Św. Hippolit stwierdza: "Oto są powiedzenia Salomona, w istocie twórcy pokoju, którym, w prawdzie, jest Chrystus Zbawiciel".


Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Pallotinum.
Przypisy (tłumaczone z: Orthodox Study Bible, St. Athanasius Academy of Orthodox Theology, USA, 2008.).
tłum. i oprac. diak. Remigiusz Sosnowy