pror. Mojżesz

Rdz 1,24 – 2,3

Rozdział 1.
24. Potem Bóg rzekł: "Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!" I stało się tak.
25. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
26. A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka1 na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!"
27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
28. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi".
29. I rzekł Bóg: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.
30. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona". I stało się tak.
31. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.
Rozdział 2.
1. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].
2. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
3. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając._______________________________

1 (1, 26–30) Trójca Święta stworzyła człowieka. Bóg Ojciec przemawia do Boga Syna i używa zaimka osobowego Nasz i Nam. Te zaimki wskazują trzy różne Osoby: Ojca ,Syna i Świętego Ducha (św. Jan Chryzostom). Słowo obraz jest liczby pojedynczej i ukazuje nam, że trzy różne Osoby Trójcy Świętej są jedną i niepodzieloną naturą. Dlatego nie jest napisane "Nasze obrazy" (św. Hilary z Poitiers).


Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Pallotinum.
Przypisy (tłumaczone z: Orthodox Study Bible, St. Athanasius Academy of Orthodox Theology, USA, 2008.).
tłum. i oprac. diak. Remigiusz Sosnowy