ks. Mariusz Synak

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

W cztery pierwsze dni Wielkiego Postu podczas Wielkiego Powieczerza czytany jest w cerkwiach Wielki Kanon Pokajanny (tu prezentujemy tekst polski) autorstwa św. Andrzeja, arcybiskupa Krety. Aby przybliżyć Czytelnikom treść utworu, zamieszczamy poniżej czytania poszczególnych dni w formacie PDF w wersji polskojęzycznej. Autorami kompilacji i korekty tłumaczenia są o. Mariusz Synak (Słupsk) i protod. Jarosław Makal (Supraśl). Nad aspektem technicznym całości czuwał diakon Piotr Makal (Supraśl). 

 

zdjęcie: www.tanday.ru