Sortowanie:

strona 1 / 3

Strona:

54

Liczba wpisów w kategorii:

archim. Serafin (Dimitriu)
Eucharystia - fundament wszystkiego

św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Kazanie na Wielki Piątek

metr. Włodzimierz (Sabodan)
Kazanie na dzień Zwiastowania Bogurodzicy

metr. Włodzimierz (Sabodan)
O poście cielesnym

Kijowski locum tenens metropolita Onufry (Berezowskij)
Cerkiew powinna podążać za Chrystusem, a nie za politykami

metr. Włodzimierz (Sabodan)
Kazanie w dzień św. Mikołaja

św. Nektariusz z Eginy
Droga do szczęścia

metr. Włodzimierz (Sabodan)
Kazanie w dzień Zaśnięcia Bogurodzicy

Biskup lwowski Filaret (Kuczerow; UCP MP)
O podziale Cerkwi w Ukrainie

metr. Włodzimierz (Sabodan)
Homilia na niedzielę Wszystkich Świętych

metr. Włodzimierz (Sabodan)
Homilia na święto Pięćdziesiątnicy

metropolita Nifont (Sołoducha)
Kazanie na Wielki Czwartek

metr. Antoni (Bloom)
Słowo na Wielki Piątek

metr. Antoni (Bloom)
Słowo Na Wielką Sobotę

ks. Włodzimierz Misijuk
Kazanie na jutrznię Wielkiej Soboty

metr. Antoni (Bloom)
Wędrówka ku Passze

metr. Antoni (Bloom)
Słowo na Wielki Poniedziałek

strona 1 / 3