ks. Paweł Stefanowski

Przyjęcie Eucharystii przez nie-prawosławnego

Chciałabym dowiedzieć się, czy osoba innego wyznania niż prawosławie po przyjęciu św. Komunii w Cerkwi automatycznie staje się osobą prawosławną?
Karola


 Nie ma w naszej cerkwi automatyzmu. Eucharystia jest przeznaczona tylko dla wiernych naszego Kościoła. Jeśli zaś świadomie ktoś chce przyjąć prawosławie, ten winien po uprzedniej rozmowie z duchownym przystąpić do sakramentu św. spowiedzi, potem zaś do sakramentu Eucharystii. W tej kwestii nie ma miejsca na przypadek, wierni innego wyznania nie powinni przystępować do komunii w Kościele prawosławnym tak jak prawosławni nie powinni przyjmować tego sakramentu poza prawosławną świątynią. Istnieją oczywiście odstępstwa od tej reguły, ale są one dopuszczane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl