ks. Paweł Stefanowski

Nadawanie statusu "ławry"

Co to znaczy, że monaster dostaje status ławry?Czy w Polsce jest to możliwe?
MICHAŁ


Tytuł ławry nadaje się wielkim męskim monasterom, za ich zasługi. Ławry podlegają bezpośrednio Synodowi lokalnego Kościoła a nie tak jak pozostałe monastery biskupowi diecezji, w której się znajdują. W Polsce jest to również możliwe.

o. Paweł Stefanowski


Pytanie pierwotnie opublikowane na portalu Cerkiew.pl