oprac. Piotr Makal

XLI dzień Wielkiego Postu – mądrości Ojców Cerkwi

Sobota VI tygodnia Wielkiego Postu
Sobota Łazarza

Kto posiada Martę lubiącą wysiłek – wszechstronne czynienie dobrych uczynków, i Marię, siedzącą przy nogach Jezusa – wnikliwe i ciepłe zwrócenie się całym sercem ku Panu, do tego i sam Pan przyjdzie, i wskrzesi Łazarza jego – duch, i uwolni go ot wszystkich więzów duchowo-cielesnych. Wtedy rozpocznie się u niego prawdziwie nowe życie, w ciele bezcielesne i na ziemi nieziemskie. To będzie prawdziwe zmartwychwstanie w duchu przed przyszłym zmartwychwstaniem z ciałem.

_______________________________

Święty Teofan Rekluz (Zatwornik), Myśli na każdy dzień roku, w: www.days.pravoslavie.ru .

Wybór, tłum. i oprac.: Piotr Makal