oprac. Piotr Makal

XLII dzień Wielkiego Postu – mądrości Ojców Cerkwi

>>XLIII dzień Wielkiego Postu


Niedziela VI tygodnia Wielkiego Postu, 
Niedziela Palmowa, Wjazd Pański do Jerozolimy

Któż to nie spotykał Pana, gdy triumfalnie, jak król, przybywał do Jerozolimy? Któż nie wzywał "Hosanna Synowi Dawidowemu!"? Lecz przeszły cztery dni, i ci sami ludzie, tym samym językiem, krzyczeli: "ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!" Jaka dziwna zmiana! Lecz czemu się tu dziwić? Czyż nie tak samo postępujemy i my, gdy po przyjęciu świętych tajemnic Ciała i Krwi Pańskiej, gdy tylko co wychodzimy z cerkwi – zapominamy o wszystkim: o swojej czci i o miłości Boga, i wracamy ponownie do dogadzania sobie. Na początku trochę, a potem coraz więcej, i być może jest tak, że przed upływem czterech dni, chociaż i nie krzyczymy "ukrzyżuj!", sami krzyżujemy w sobie Chrystusa. I On wszystko to widzi i cierpi! Chwała Twojej wielkiej cierpliwości, Panie! 

_______________________________

Święty Teofan Rekluz (Zatwornik), Myśli na każdy dzień roku, w: www.days.pravoslavie.ru .

Wybór, tłum. i oprac.: Piotr Makal