Wysocki - rocznicowo słów kilka

Audycja ks. Mariusza Synaka z cyklu Magazyn Ekumeniczny Polskiego Radia Koszalin, poświęcona twórczości Włodzimierza Wysockiego. W materiale zaprezentowano nowe tłumaczenia "Obławy na wilki", "Gorniej liryczeskoj" i "Białego walca". Lipiec 2021.

Inne