Karl Christian Felmy

Współczesna teologia prawosławna

Numer wydania:

I

Wydawnictwo:

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

Miejsce i rok wydania:

Białystok 2005

Numer ISBN:

83-922790-0-X

Liczba stron:

314

Tytuł oryginału: Die orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung
Tłumaczenie: ks. Henryk Paprocki

Współczesna teologia prawosławna to wyjątkowa pozycja, która dotychczas ukazała się w językach: niemieckim, rosyjskim, włoskim, rumuńskim i hiszpańskim. Przygotowywany jest przekład na język bułgarski.

Autor pracy przybliża piękno i bogactwo prawosławnej teologii, ukazując ją z innej perspektywy niż w scholastycznej teologii zachodniej. Stąd też – jej wyjątkowa wartość. Jest ona potrzebna dla prawosławnych, którzy szukają odpowiedzi na kluczowe zagadnienia teologiczne, ale również dla tych, którzy interesują się prawosławiem i pragną poznać prawosławny punkt widzenia na ważkie kwestie. Autor nie tylko koncentruje się na myśli współczesnych teologów prawosławnych, ale też cytuje Ojców Kościoła i operuje, co jest cenne, tekstami liturgicznymi. Książka zainteresuje zarówno tych, którzy pragną poznać bliżej swoją wiarę, jak i tych, którzy pasjonują się historią, teraźniejszością i teologią Kościoła prawosławnego.

[Ze Wstępu]


Spis treści:

1. Teologia doświadczalna
2. Teologia apofatyczna
3. Doświadczalne poznawanie Boga jako Ojca i Syna, i Ducha Świętego
a. Monarchia Ojca
b. Spór wokół Filioąue
4. Chrystologia
a. Chrystologia asymetryczna
b. Chrystologia jako teologia ikony
c. Mariologia jako teotokologia
5. Pneumatologia
a. Osoba i działanie Ducha Świętego
b. Święci jako okazanie Ducha Świętego
c. Stanie przed Bogiem
6. Odkupienie i przebóstwienie
7. Doświadczenie Kościoła w Eucharystii
a. Rozwój tradycyjnej eklezjologii prawosławnej
b. Eklezjologia eucharystyczna o. Mikołaja Afanasjewa
c. Eklezjologia eucharystyczna o. Aleksandra Schmemanna
d. Eklezjologia eucharystyczna metropolity Jana (Ziziulasa)
8. Sakramenty w doświadczeniu Kościoła
a. Chrzest i Bierzmowanie
b. Eucharystia
- Eklezjologiczny aspekt Eucharystii
- Eucharystia jako wydarzenie eschatologiczne
- Misterium przemiany Świętych Darów
- Boska Liturgia jako bezkrwawa ofiara
- Komunia świętych tajemnic Chrystusa
c. Pokuta
d. Święcenia kapłańskiej
- Stopnie kapłaństwa i obrzęd święceń
- Święcenia kapłańskie w polemice teologicznej
- Wpływ eklezjologii eucharystycznej
na naukę o święceniach i posłudze kapłańskiej
9. Podstawowa orientacja teologii prawosławnej na eschatologię
Indeks osobowy


Książkę można nabyć w internetowym sklepie Cerkiew.pl.