Postrzyżyny o. Wiaczesława (Dejneko)

W wigilię Soboty Akatystu, 17 kwietnia 2013 r. śluby małej schimy złożył w monasterze w Sakach o. Wiaczesław (Dejneko). Śluby przyjmował metr. Sawa, a ojcem duchowym (cs. wosprijemnikom) został ihumen monasteru o. Tymoteusz. Nowy mnich otrzymał imię Włodzimierz, ku czci św. rów. ap. Włodzimierza i na pamiątkę metr. Włodzimierza (Tichonickiego)1, pierwszego bp. białostockiego.

Fotografie autorstwa Marty Łukszy.

 _______________________________
1 Zob. biografię metropolity: http://www.cerkiew.pl/index.php?id=238.

Inne