06

2024

22

Współpraca

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i nadsyłania autorskich tekstów, tłumaczeń oraz opracowań wpisujących się w tematykę portalu.Na naszej stronie znajdują się artykuły autorstwa:

  • o. Artura Aleksiejuka
  • Jarosława Charkiewicza
  • Stefana Dmitruka
  • Andrzeja Fiderkiewicza
  • Grzegorza Makala
  • o. Jarosława Makala
  • o. Henryka Paprockiego
  • o. Pawła Stefanowskiego


Spasi Hospodi!