11

2023

30

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

W dziale "Z życia Cerkwi" prezentujemy Państwu aktualne wydarzenia 
związane 
z Cerkwią prawosławną.

strona 2 / 8

Jego Ekscelencja Nikolaos (Chatzinikolaou), biskup Mesogaii i Lavreotiki, autor książki "Tam, gdzie nie widać Boga" gościć będzie w kilku miastach Polski.Serdecznie zapraszamy na spotkania!
Rozmowa z przełożoną monasteru, ihumenią Hermioną w Radiu "Orthodoxia"
Otwieramy blok problemowy poświęcony praktycznemu przygotowaniu się do św. Eucharystii i spowiedzi. Zapraszamy do lektury prezentowanych tekstów.
Jego Świątobliwość, patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl, w związku z sytuacją na Ukrainie zwrócił się do Strażnika Tronu metropolitalnego katedry kijowskiej, metropolity Czernowickiego i Bukowińskiego Onufrego, arcypasterzy, pasterzy i wszystkich wiernych dzieci Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Apel, skierowany do zwierzchnika RCP w sprawie wydarzeń na Krymie.

strona 2 / 8