02

2024

28

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

Jan X - nowy patriarcha antiocheński

Synod Cerkwi antiocheńskiej na dzisiejszym (17.12.2012 r.) posiedzeniu wybrał metropolitę Europy Zachodniej i Środkowej Jana (Yazigi) na nowego Patriarchę Bożego Miasta Wielkiej Antiochii i Całego Wschodu.
Wybory 158. zwierzchnika Cerkwi antiocheńskiej odbyły się w monasterze Zaśnięcia Bogurodzicy w Balamand. Metropolita Jan urodził się w Syrii w 1955 r. Jest absolwentem prawosławnego seminarium (1978) oraz teologicznego wydziału Uniwersytetu w Tesalonice (1983). Posiada stopień doktora teologii.

Diakonem został w 1979 r., prezbiterem – w 1983 r., a biskupem w 1995 r. Od 2001 r. przez 4 lata był namiestnikiem monasteru w Balamand. W 2008 r. został wybrany Metropolitą Zachodniej i Środkowej Europy patriarchatu antiocheńskiego.


Fot. www.pravoslavie.ru.