02

2024

28

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

W dziale "Z życia Cerkwi" prezentujemy Państwu aktualne wydarzenia 
związane 
z Cerkwią prawosławną.

strona 2 / 2

Jeden z tegorocznych laureatów Nagrody księcia Ostrogskiego, metr. Kallistos (Ware) przyjedzie do Polski. W dniach 10–12 maja odwiedzi Warszawę i Białystok, gdzie wystąpi z wykładami.
W związku z 75. rocznicą akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r. zaktualizowano serwis Cerkiew1938.pl poświęcony tym tragicznym wydarzeniom.
Katedra Teologii Prawosławnej UwB zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „1150 lat misji św. Cyryla i Metodego. Kulturowe i duchowe dziedzictwo misji św. Braci”. Konferencja odbędzie się 29 maja 2013 r. w Białymstoku. Termin zgłoszenia udziału: 11 lutego 2013 r.

strona 2 / 2